m_3.jpg
m_2.jpg
m_130.jpg

Nieuws Flits

DEN HAAG - Ondernemer Imro Manglie is één van de kandidaten die is genomineerd
voor de Nickerie prijs. 
Lees meer...
 
 
Home
Contact
Producten
Productieproces
Tips
Nieuws
Over Manglie
Over De Sluis BV
Media
Vacatures
Home arrow Productieproces
PROCES VAN GRONDBEWERKING DE OOGST EN VERWERKING VAN PADI TOT WITTE RIJST

Droge grondbewerking

Bij maagdelijk terrein dient er eerst ontbost te worden. Dit wordt gedaan m.b.v. een ‘bulldozer’. Daarna wordt het hele terrein in kleinere stukken opgedeeld. We noemen dit verkavelen. Ook worden er dammen aangelegd, aan- en afvoerkanalen, kavelsloten, enz. Wanneer dit heeft plaatsgevonden kan worden overgegaan tot het klaarmaken van de arealen om te zaaien.

Bij al ontboste terreinen wordt allereerst alle overgebleven en rondliggend stro verbrand. Na een dag of twee wordt het terrein geploegd met een schijvenploeg aangedreven door een tractor (1ste fase).
De 2de fase van ploegen volgt een week na de eerste; en de 3de een week na de 2de fase.
In drie fasen ploegen wil niets anders zeggen dan de grote kleidelen steeds kleiner en fijner maken.

droge grond bewerking

Ongeveer drie dagen na de derde fase wordt er direct water aangevoerd via de aanvoerkanalen totdat de arealen onder water zijn. Hierna wordt het land met ‘rust’ gelaten, zodat alle onkruid en rode rijst, andere grassoorten kunnen ontkiemen. Dit is een natuurlijke methode om rode rijst, gras en onkruid te bestrijden.
Wanneer alles tot ongeveer 30/40cm is gegroeid wordt het water voor de helft afgevoerd, zodat tijdens de volgende fase van grondbewerking het makkelijker is om de rode rijst en ander onkruid te bewerken.

Natte grondbewerking

natte grond bewerkingDe natte grondbewerking gebeurt ook in drie fasen. Dit is echter anders dan de droge grondbewerking. De natte grondbewerking wordt in de lengte uitgevoerd, dan in de breedte en dan weer in de lengte, zodat het klei helemaal fijn is en makkelijker geëgaliseerd kan worden.
Het egaliseren wordt met een balk gedaan, ook wel balken genoemd. Het balken wordt gedaan m.b.v. een bulldozer. Hierbij wordt de grond gelijk gemaakt, zodat er geen hoge en lager gelegen plekken blijven in het veld. Deze balk wordt getrokken door een rupstrekker (meer bekend als bulldozer). Bij hoge en/of lage plekken in het veld kan er nadat er is gezaaid, verlies optreden omdat bij hoog gelegen plekken de plantjes te weinig water zullen krijgen en bij te laag gelegen plekken de plantjes te lang onder water zullen staan en hierdoor mogelijk kunnen afsterven.
Het ploegen gebeurd met een tractor en de natte bewerking met een weedcutter getrokken door tractoren.

Zaaizaad en inzaaien

Het zaaizaad wordt 48 uur voor het egaliseren van de natte grondbewerking gekweekt. 24 uur in het water en 24 uur op de grond in zakken; dit wordt voorgekiemde rijst genoemd of zaaizaad.
Een dag na de egalisatie worden de velden met chemicaliën bespoten (bv. 3/4 kg Fentinox p/ha en 2 liter Karate p/ha) m.b.v. speciale landbouwvliegtuigen om slakken, kevers en ander ongedierte te bestrijden. Na de bespuiting wordt 150 kg voorgekiemde rijst (zaaizaad) p/ha ingezaaid. Tussen de 2de en 6de dag wordt het water af gevoerd en op de zevende dag wordt gespoten tegen insecten (weer kevers, torren, etc.).

zaaien

Na de inzaai is het belangrijk hoe het veld wordt onderhouden voor wat betreft de aan- en afvoer van water. De afvoerkanalen zijn na de inzaai leeg, omdat een paar dagen na de inzaai de velden drooggelegd dienen te worden, zodat de padiplantjes kunnen ontkiemen. Een paar dagen hierna worden de velden weer onder water gelegd zodat er kan worden bemest.
Tussen de 16de en 20ste dag dienen de ontkiemde plantjes bespoten te worden tegen rupsen, vliegen en padie grassen (met Propanil, 2-4-D Amine).
Tussen de 25ste en 30ste dag vindt de eerste bemesting plaats; na de 45ste dag de tweede bemesting. Vooral na de tweede bemesting moet men goed controleren op borders delfecide yecide.
Na de 60ste dag vindt de derde bemesting plaats, waarna er weer gecontroleerd wordt op wansen, bladrollers, schimmels, etc.

Bloeiperiode is in de regentijd tussen de 75-85 dagen en in de droge tijd tussen de 65-70 dagen.
In de tijd dat er niet met de machines op de velden gewerkt wordt, krijgen ze hun onderhoudsbeurt. De machines worden dan gereviseerd opdat ze optimaal ingezet kunnen worden tijdens de eerstvolgende werkperiode en er zo min mogelijk oponthoud ontstaat tijdens de oogst- en inzaai periode.
Het is belangrijk dat het gewas regelmatig wordt gecontroleerd op plagen en insecten. Dit gebeurd door de voorman, die dan regelmatig de velden nagaat en de plantjes controleert of laat controleren op plagen en het zoutgehalte (een plantje wordt dan gestuurd naar het laboratorium in Nieuw Nickerie). Na ongeveer 117 tot 20 dagen kan er dan worden geoogst met een combine.

Oogsten

oogsten

Voor de padie geoogst kan worden wordt al het water uit de velden afgevoerd via de speciale afvoerkanalen. De padi wordt geoogst met een speciaal daarvoor bestemde machine: de combine. De rijsthalmen worden door de combine met een deel van de stengel afgesneden. De combine scheidt de padikorrels van de grove stengels, waarna deze weer terug op het veld wordt gedumpt. De bestuurder van de combine krijgt een melding wanneer de bulkbak van de combine vol is en deze leeggemaakt moet worden voor er verder geoogst kan worden. Via een speciale pijp wordt de padi in een vrachtwagen geladen die het dan naar de drogerij transporteert.

Drogen

drogenDe padi die van het veld komt heeft een bepaald vochtigheidsgehalte (zogenaamde natte padi). Tussen de 18-20%. Dit wordt teruggebracht tot 10-11% om te worden opgeslagen, omdat het anders gaat broeien. Wordt de padi niet gedroogd en zo gepeld krijg je een slechte kwaliteit rijst die sneller bederft. Het is dus belangrijk dat de padi goed gedroogd wordt. In Suriname wordt de padi gedroogd d.m.v. hete lucht ovens: er is een 36-urige en een 12-urige methode. Wij van Manglie’s passen de 12-urige methode toe, waarbij er meer hitte vrijkomt.
De padi wordt niet in een keer gedroogd tot 10-11%, maar in drie fasen. De kans op gebroken korrels wordt op deze manier verkleind.
De gedroogde padi laten we minimaal twee weken staan in zogenaamde droogkamers, zodat het goed kan afkoelen voor het wordt gepeld, omdat er anders teveel korrels kunnen breken tijdens het pellen. Onder normale omstandigheden kan padi in een goed geventileerde loods wel een aantal maanden blijven liggen, zonder te verrotten.

Pellen

Wanneer de padi zover is dat het kan worden gepeld, wordt het afgevoerd naar de pellerij. Het wordt dan als eerste schoongemaakt. De padikorrels worden in de padi ‘cleaners’ gescheiden van onkruid, zand, modder, insecten, etc. Er zijn twee fasen van schoonmaken. De eerste is voor het groter en grover vuil (gras, onkruid, insecten,etc.) en de tweede is voor de kleine en fijne deeltjes (gedroogd klei, zand, insecten, stof, etc). Na de schoonmaak wordt de padi twee keer gepeld, waarna het wordt getransporteerd naar de paditafels. Bij de paditafels wordt cargo (ook wel zilvervliesrijst genoemd) van de meegekomen padi gescheiden. De padi gaat terug naar de slijpmachines en de cargo wordt in twee keren tot witte rijst gepeld in zogenaamde slijpers. De cargo wordt niet in een keer tot witte rijst geslepen, omdat de korrels anders kunnen kraken. Hierna wordt de geslepen rijst gesorteerd in de verschillende kwaliteiten: super (a-kwaliteit), semi super, breuk I, II en III. Voor deze naar de betreffende opslagsilo’s gaan, worden ze eerst schoongeblazen van stof door zogenaamde lucht polijsters. Vanuit de opslagsilo’s kan de rijst dan worden verpakt.

Dit is in grote lijnen dan het proces van grondbewerking tot en met het verwerken van de padi tot witte kookklare rijst.

Bewaren

Doordat bij kookklare rijst het zilvervlies is verwijderd en iedere korrel omhuld is met een polijstmiddel, is deze rijst jarenlang houdbaar. Rijst dient echter koel, luchtig, droog bewaard te worden en zo dat muizen en ratten er niet bij kunnen.

© Anuska Veldhuizen en Navin Manglie 

 
© 2021 MANGLIE'S RIJSTBEDRIJF | DISCLAIMER