m_3.jpg
m_2.jpg
m_130.jpg

Nieuws Flits

Nieuw Nickerie – De rijstsector in Nickerie zal voor de rest van de najaarsinzaai 2007

Lees meer...
 
 
Home
Contact
Producten
Productieproces
Tips
Nieuws
Over Manglie
Over De Sluis BV
Media
Vacatures
Home
DISCLAIMER
De elektronisch beschikbare teksten op deze website zijn bedoeld om de bezoekers te informeren. Aan deze teksten kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik hiervan komt voor eigen rekening. Manglie N.V. heeft met uiterste zorg de informatie van de website bepaald, maar kan niet garanderen dat deze in alle gevallen juist is. Manglie N.V. behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Aansprakelijkheid
Manglie N.V. is op generlei wijze aansprakelijk voor gebruik door derden van de informatie op deze website of voor eventuele schade, direct of indirect, die gebruikers of bezoekers van deze website lijden ten gevolge van gebruik van informatie, materialen of diensten van deze website of andere, aan deze website gekoppelde websites. Manglie N.V. is op generlei wijze aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt in elk geval, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd werk of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Rechten

Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, vormgeving, beelden, geluiden en logo's van deze website komen toe aan Manglie N.V. of licentiegevers van Manglie N.V..

Privacy

Tijdens een bezoek aan deze website kan Manglie N.V. persoonsgegevens verzamelen. Manglie N.V. zal deze informatie als vertrouwelijk beschouwen en behandelen en niet, tenzij voorafgaand kenbaar gemaakt, aan derden bekendmaken.
 
© 2021 MANGLIE'S RIJSTBEDRIJF | DISCLAIMER